KURUMSAL

     Mesleki faaliyetlerimizde bilgi, beceri, deneyim ve girişimciliğimiz ile hizmet uygulamaya sunan, tüm ilişkilerinde güven ve dürüstlüğü ilke edinen, çalıştığımız firmaların da çıkarlarını düşünen bir müesseseyiz. 
    Müşterilerimiz profesyonel ve personel yeterliliğimiz sayesinde bize güvenmekte olup biz de hizmetlerimizi profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. 
    Aksan Lojistik olarak risk altında bırakabilecek karmaşık projeler yerine başarı gösterebileceğimiz projelerde yer almaya itina ederiz. 
    Diyaloglarımızda, yurtiçi ve yurtdışı ticari ilişkilerimizde saygınlığını elden bırakmaz, haksız rekabet ve haksız kazanç sağlayacak her türlü faaliyetten uzak dururuz. 
    Sözümüz ve yazılı taahhütlerimize sadığız. 
    Doğru beyanda bulunur müşterilerimizi yanıltmayız. Sevkiyatlarımızı zamanında teslim ederiz. Kanunlara saygılıyız. Yeni fikirlere açığız. Bünyemizde çalışanlardan dolayı devlete karşıdoğan sorumluluklarımızı yerine getiririz.

Vizyonumuz : Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak 
Misyonumuz: Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan stratejik bir portföyü değer yaratacak şekilde yönetmek 
Özdeğerimiz : Tevazu, insana saygı, sosyal sorumluluk bilinci ile sektörde ilerleyebilmek 
Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak 


SORUMLULUĞUMUZ VE DÜRÜSTLÜĞÜMÜZ  
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde yasal sorumluluklarımızın yanısıra doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarımıza, tüm çalıştıklarımıza, rakiplerimize, topluma ve Aksan Lojistik adına karşı sorumluluğumuzla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Yurt içi ve Yurt dışı faaliyetlerimizde müşteri memnuniyeti odaklı,müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı ,onur adalet,eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.


RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Etkin bir şekilde,sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder,haksız rekabetten kaçınırız.Toplum içinde hedeflenen faydalı rekabetin sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

ÇIKAR ÇATIŞMASI
Aksan Lojistik çalışanları olarak çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan çok kar sağlamayız.

GİZLİLİK
Rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgiler, ticari sırlar, personel özgürlük haklarına ait bilgiler ve müşteri ile yapılan anlaşmalar Aksan Lojistik bünyesinde gizlidir.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimize hızlı, ekonomik ve yenilikçi anlayış ile hizmet vererek, ana faaliyetlerine odaklanmalarını sağlamak.Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile "en iyi" şekilde değerleri yönetmek.
Lojistik sektöründe daima yüksek kalite sağlayan Aksan Lojistik standartları uluslararası kabul görmüş kalite standartlarına dayanmaktadır. Aksan Lojistik  gelişen inşaat teknolojilerine uygun yapılar üretmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak, insana, doğaya, çevreye ve topluma saygılı olarak sürdürmektir.Teknolojik alt yapımıza, insan kaynaklarımıza ve  araştırma geliştirme süreçlerine sürekli yatırım yaparak, müşterilerimizin  verimlilik düzeylerini her zaman en üst seviyede tutmaktır.

VİZYONUMUZ

Küresel bir şirket olarak, ulusal ve uluslararası şirketlere, entegre lojistik hizmetler sunan, tercih edilen bir firma olmak.Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak koruyan Aksan Lojistik kuruluşundan bu yana "insana saygı" ya dayanan yönetim anlayışı ile hizmet etmektedir.Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz. Varlık nedenimiz olan müşterilerimize güvenli yapılar, mekânlar ve karlı yatırım fırsatları yaratmaktayız.Farklılıklar yaratarak lojistik sektöründe kalıcı üstünlükler sağlamak, değer yaratmak ve sahip olduğumuz prensiplerin ışığında müşterilerimize sürdürebilir verimliliği sunmaktır.